Joan I d’Anglaterra aprova la Carta Magna

15 de juny de 1215

Joan I d’Anglaterra, dit sense Terra, aprova la Carta Magna.