La Generalitat crea la Comissió d’Indústries de Guerra

7 d’agost de 1936

La Generalitat crea la Comissió d’Indústries de Guerra.