L’Ajuntament de València fa públic un avantprojecte d’Estatut d’Autonomia

11 de juliol de 1931

L’Ajuntament de València, dirigit pel blasquista Agustí Trigo, fa públic un avantprojecte d’Estatut d’Autonomia, amb la pretensió —no duta a terme— de sotmetre’l a un plebiscit dels municipis del País Valencià.