Les tropes franquistes entren a València i a Alacant

30 de març de 1939

Les tropes franquistes entren a València i a Alacant.