L’obrer Antoni Marsal i Anglora assisteix al III Congrés de l’AIT, a Brussel·les

1868

Primera intervenció dels obrers catalans en el moviment obrer internacional: l’obrer Antoni Marsal i Anglora assisteix al III Congrés de l’AIT, a Brussel·les.