Marcus Vipsanius Agripa arriba a la Península Ibèrica per posar fi a la guerra astur

19 aC

Marcus Vipsanius Agripa arriba a la Península Ibèrica per posar fi a la guerra astur i reorganitzar les províncies hispàniques.