Ordre de detenció dels templers a França

17 d’octubre de 1307

Ordre de detenció dels templers a França.