Pere Serra pinta el retaule de Sant Bartomeu i sant Bernat de Claravall, a Manresa

1395

Pere Serra pinta el retaule de Sant Bartomeu i sant Bernat de Claravall, a Manresa.