Ramon Llull escriu l’Arbre de Ciència

1296

Ramon Llull escriu l’Arbre de Ciència.