S’aguditza la rivalitat entre els dominics i els agustins de la Universitat de València i els jesuïtes del Col·legi de Sant Pau

1570

S’aguditza la rivalitat entre els dominics i els agustins de la Universitat de València i els jesuïtes del Col·legi de Sant Pau.