S’extingeix l’Acadèmia barcelonina dels Desconfiats

1703

S’extingeix l’Acadèmia barcelonina dels Desconfiats. Abans, els acadèmics Manuel de Vega i Joaquim Vives editen les obres siscentistes de Francesc Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, en un volum intitulat L’Harmonia del Parnàs.