S'inicia el Llibre del rei En Pere d’Aragó e dels seus antecessors passats

1283

Bernat Desclot inicia la redacció del Llibre del rei En Pere d’Aragó e dels seus antecessors passats.