Tasfin ibn ’Ali, nou emir almoràvit

1143

Tasfin ibn ’Ali, nou emir almoràvit d’un territori que, a la Península, es comença a fragmentar en els segons regnes de taifes.