Tractat d’Alcalá d’Henares entre Ferran IV de Castella i Jaume II

20 de desembre de 1308

Tractat d’Alcalá d’Henares entre Ferran IV de Castella i Jaume II, pel qual acorden atacar i repartir-se els dominis dels sarraïns peninsulars: Almeria per a la corona d’Aragó i la resta del territori per a Castella.