Tractat de Baiona entre Joan de Gant, duc de Lancaster, i Joan I de Castella

1388

Tractat de Baiona entre Joan de Gant, duc de Lancaster, i Joan I de Castella. Fi del conflicte anglo-castellà.