Tractat de Corbeil entre Jaume I i Lluís IX de França

11 de maig de 1258

Tractat de Corbeil entre Jaume I i Lluís IX de França, pel qual ambdós renuncien a qualsevol dret al regne de l’altre.