Tractat de pau i de comerç entre Espanya i Alger

1786

Tractat de pau i de comerç entre Espanya i Alger.