Trisecció d’un angle i demostració dela impossiblitat de la duplicació del cub

1837

Trisecció d’un angle i demostració dela impossiblitat de la duplicació del cub