A València s'edita Blanquerna, de Ramon Llull

1521

Es fa una edició a València de Blanquerna, de Ramon Llull.