Lluís Segalà i Estalella

(Barcelona, 1873 — Barcelona, 1938)

Hel·lenista i traductor.

Doctor en dret i en filosofia i lletres, fou catedràtic de grec a Sevilla (1899), i, posteriorment, a Barcelona (1906-38). També fou professor a l’Escola de Bibliotecàries i pertangué a diverses corporacions científiques, entre les quals cal esmentar l’IEC (1911). Dirigí col·leccions de clàssics grecs i llatins (de les quals es destaca l’ambiciosa “Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum cum Ibericis Versionibus”). Partidari d’un estudi aprofundit dels clàssics —atesa la migradesa de llur tradició als Països Catalans i a la resta de l’Estat espanyol—, cregué que la traducció era el mitjà més idoni per a superar aquesta situació (que analitzà en un notable discurs d’o-bertura del curs acadèmic 1916-17 a la Universitat de Barcelona). La seva tasca de traductor és fruit d’aquest punt de vista. Versionà Hesíode i Museu en català i deixà escrita una Gramática del dialecto eólico.