Grups Pro-Independència de Catalunya-Catalana

GIC (sigla)

Grup independentista i marxista fundat el 1972 a Barcelona.

Era partidari d’un Estat català socialista. Formà part de l’Assemblea de Catalunya. El 19 d’abril de 1972, Josep M. Cervelló, Francesc Xavier Elias Bernat, Maria-Neus Milà Roca, Concepció Sellés i M. Eulàlia Mestres foren detinguts i acusats de pertànyer als GIC. En sortir de la presó el 1975 dissolgueren el grup. Alguns membres ingressaren al Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans i d’altres fundaren els Col·lectius Comunistes Independents.