TEMES

La funció de bacteris i algues en l’equilibri de la vida al mar (i la terra)

És cert que al mar es produeix la meitat de l’oxigen que respirem?

El cicle de la vida implica inevitablement creació i destrucció. Els organismes neixen, creixen, es reprodueixen (amb sort), i moren. A la natura, la mort suposa un augment en les probabilitats de supervivència d’algú altre, ja sigui el mateix causant de la mort o algun organisme que se n’aprofita de les restes. El plàncton no és pas una excepció a aquestes regles bàsiques de la vida. De fet, els integrants del plàncton porten aquestes regles a tal extrem que moltes vegades les seves comunitats (sobretot les d’aigües pobres en nutrients) es mantenen pel reciclatge d’excrecions i de restes de cadàvers. Aquest reciclatge permet que la vida continuï, encara que no eternament; sempre cal una petita entrada al·lòctona de nutrients de tant en tant per dinamitzar de nou l’ecosistema.

Els encarregats de fer la tremenda tasca de reciclatge a la columna d’aigua són els bacteris, diminuts però nombrosos, i que han colonitzat tots els ecosistemes del planeta, tant aquàtics com terrestres. Sense ells els cadàvers i excrements s’apilarien i apilarien; tenint en compte els anys que portem de vida al planeta, sense l’activitat dels bacteris potser ja podríem caminar, o fins i tot escalar, sobre un mar de cadàvers. Els bacteris realitzen reaccions complexes en les quals la matèria orgànica es descompon en inorgànica i pot ser aprofitada pels productors primaris, el fitoplàncton. També contribueixen en el cicle de molts elements químics, com ara el sofre, el ferro, etc.

nano_copy.jpg

Microfotografia de bacteris i protists feta amb microscopi d’epifluorescència

Les algues i bacteris fotosintètics que componen el fitoplàncton s’encarreguen d’assimilar les sals inorgàniques produïdes per l’acció de bacteris (sobretot nitrats i altres formes de nitrogen, fosfats i silicats) i incorporar-les en la matèria viva. També capturen el CO2 (+ H2O) i el converteixen en matèria orgànica amb l’ajuda de l’energia del Sol. En aquest procés, anomenat fotosíntesi, també alliberen oxigen; un subproducte que té el mal costum d’oxidar les coses, però que mira per on, ens és imprescindible per a la vida.

Respecte a l’oxigen és força freqüent llegir a webs divulgatius o premsa, i fins i tot en algunes publicacions científiques, que les algues marines contribueixen a aproximadament la meitat de l’oxigen que respirem. Això, si bé és cert a escales geològiques de milions d’anys, no és correcte en el dia a dia. És veritat que el fitoplàncton, al llarg de la vida del planeta, ha contribuït a acumular potser més de la meitat de l’oxigen que hi ha a l’atmosfera, i que sense la seva activitat fotosintètica, els animals (almenys tal com els coneixem) no haguessin colonitzat la superfície terrestre. També és cert que el fitoplàncton contribueix amb aproximadament el 50% de la producció primària (fotosíntesi), i que és responsable de més o menys la meitat de l’oxigen que es produeix al planeta cada dia. Tanmateix, aquest oxigen produït en mars i oceans es consumeix en la seva majoria dintre d’ells pels diferents micro i macroorganismes que hi habiten. És a dir, només un percentatge molt petit arriba a l’atmosfera.

Però per ara no ens hem d’amoïnar, no sembla que l’oxigen de l’atmosfera s’hagi d’acabar en un futur immediat!

presentation1.jpg

Algues del plàncton

Contacta amb Divulcat