TEMES

La investigació

El passat dia 29 de març el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona va acollir, com cada any, la cerimònia d’entrega dels ajuts de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, que aquest any commemora els 200 anys de la seva creació. Si bé cada any aquesta sessió és molt lluïda, aquest 2022 potser ho ha estat encara més gràcies a la personalitat que va fer la conferència, el director de l’Sloan Kettering Institute de Nova York, el Dr. Joan Massagué que, sense necessitat de venir a treballar a Barcelona, tant ha fet pels centres de recerca de la ciutat.

fpfnqzswuau4qha.jpg

Guardonats amb els ajuts de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País del 2022 - © Amics del País

El títol de la seva conferència va ser “Recerca acadèmica bàsica i aplicada, construïm un futur de progrés”. Un títol que encaixa perfectament amb el fet que aquest any 2022 ha estat declarat per l’Assemblea General de les Nacions Unides com l’Any Internacional de les Ciències Bàsiques per a un Desenvolupament Sostenible (IYBSSD), en sintonia amb els 17 objectius de l'Agenda 30 d'aquest organisme.

Les primeres paraules del Dr. Massagué van ser per recordar que l’Homo sapiens és curiós. No pretenc aquí resumir la seva magistral conferència, cosa per a la qual no estic capacitat, però sí que m’agradaria exposar el que jo vaig entendre i els punts bàsics del seu missatge. Va dir que el Sapiens es fa preguntes i que les intenta resoldre amb tota classe de recerca. Recerca de tota mena. Des dels primers homes intentant millorar les collites fins als investigadors actuals que, gràcies a tota mena de progressos científics en molts camps, han estat capaços de proporcionar vacunes contra la COVID en un temps mai imaginat.

Tota la conferència va ser un clam a favor de tota mena de recerca de qualitat, amb independència de la seva utilitat immediata, per crear una base de coneixements que permeti solucionar els problemes que en tot moment ens anirem plantejant. Ja que, gràcies a la recerca, els investigadors seran capaços de pouar en el coneixement acumulat en qualsevol especialitat per resoldre els problemes més generals.

Vivim en un moment en què tothom reconeix, si més no de paraula, la importància de la recerca. Amb independència de si ara estem superant la pandèmia o no, molta gent és conscient que cal invertir en salut, però també en recerca. No obstant això, aquesta recerca no s’ha de limitar a la biomedicina, la recerca amb una aplicació més immediata en els problemes de salut, sinó que ha de comprendre la conjunció de moltes especialitats, les de les ciències de la vida, però també altres camps com, per dir-ne només alguns dels que estan més de moda, les nanociències, la intel·ligència artificial, o les anàlisis de dades, inclús altres camps aparentment més allunyats, que en conjunt ens conduiran a trobar les solucions als problemes de la humanitat.

El Dr. Massagué va recordar també que la recerca és fràgil. El que ha costat molt de construir es pot fer malbé amb molta facilitat i per això s’ha d’alimentar i tractar amb molta cura. Una mirada curta, pensant per exemple a compartimentar la recerca en bàsica i aplicada, o en temàtiques massa específiques, pot desmuntar l’edifici fet amb molt d’esforç.

Finalment, el Dr. Massagué va exposar, amb bon coneixement de causa, el cas de Catalunya. No cal dir que en les darreres dècades s’han fet molts progressos. Però tot pot ser desfet amb facilitat. Esperem que la societat post-COVID no ho oblidi ni caigui en les temptacions de voler compartimentar el coneixement, que no l’ofegui amb estretors econòmiques ni amb innecessàries barreres legislatives i administratives.

Si teniu curiositat podeu veure la cerimònia en aquest vídeo:

Contacta amb Divulcat