Antonio Pimentel y Álvarez de Toledo

(Valladolid, segle XVI — ?, segle XVII)

Noble i polític.

Quart marquès de Tavara, comanador d’Alcántara. Fou lloctinent de València (1618-22); durant el seu mandat morí Felip III de Castella (1621). Posteriorment fou virrei de Sicília (1626-27).