Antonio Rizzi-Zannoni

(Pàdua, 1736 — Nàpols, 1814)

Geògraf i cartògraf italià.

Treballà en la confecció de diverses obres cartogràfiques, en particular a Polònia, a Prússia i després a França. Havent tornat a Pàdua, publicà un mapa del regne de Nàpols ( Atlante geografico del regno di Napoli ) a escala 1:126 000.