OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Serra d’Or

Portada del primer número de Serra d’Or (segona època)
© Fototeca.cat
periodisme period
Revista mensual, publicada sota el patrocini del monestir de Montserrat.

En una primera època (1955-59) fou una circular del Cor Montserratí i en foren fundadors M. Bardina, J. Espinach i R. Riera. Tenia un caràcter literari i popular. L’equip de Germinabit se'n féu càrrec (octubre del 1959) i, ja des de Barcelona, l’anà reconvertint en un prestigiós òrgan en català d’alta divulgació, d’informació general i àdhuc d’erudició, la tirada del qual ha arribat, en alguns casos, a 20 000 exemplars. En foren impulsors, sobretot, Ramon Bastardas i Max Cahner els quals, aprofitant la confiança que els atorgà l’abat Escarré, formaren un equip (Josep Benet, Oriol Bohigas, J. Carbonell, A. Cirici. A. Manent, M. Serrahima, J. Triadú) i trobaren una fórmula d’amplitud ideològica i de concentració nacional. Ha estat dirigida pels monjos Jordi Pinell (fins el 1962), Maur M. Boix (fins el 1994) i posteriorment per Josep Massot i Muntaner, que és assistit per un consell de redacció.

De l’estatus eclesiàstic, fou obligada a sotmetre’s al civil (1964). Cal destacar-ne l’atenció al tema dels Països Catalans, l’accent sobre l’economia (Ernest Lluch), l’urbanisme (Oriol Bohigas), llargues entrevistes (Baltasar Porcel i Montserrat Roig), l’elusió combativa del règim franquista i de l’actualitat oficial i, especialment, els números extraordinaris i els dossiers dedicats a Fabra, Menorca, el Modernisme, Ferran Soldevila, C. Riba, la regió de l’Ebre, Escarré, València, l’urbanisme crític de Barcelona, Vidal i Barraquer, Espriu, Foix, el Rosselló, etc. L’equip inicial s’amplià fins a la vintena de membres.

Les seccions més regulars han estat les d’art (Cirici), de teatre (Carbonell-Fàbregas) i la religiosa (Miquel Estradé, Lluís Duch, Evangelista Vilanova i Maur M. Boix). Hi han col·laborat unes sis-centes persones. Alguns números han ultrapassat les cent planes, sempre molt il·lustrades i de vegades en color. Dóna notícia habitualment de la bibliografia catalana recent. La revista publica, a part, un calendari (des del 1968). Des de 1967, Serra d’Or encarrega cada any a uns jurats, externs a la redacció, que atorguin els premis Crítica Serra d’Or als diferents gèneres literaris. Els darrers anys, un cop alliberada del deure d’atendre la necessitat d’una màxima concentració dels recursos culturals del país, la revista ha flexibilitzat l’estructura de seccions que havia mantingut llargament i, en la continuïtat de la tasca, ha renovat l’elenc dels seus col·laboradors habituals. L’any 2010 rebé el premi APPEC.

Col·laboració: 
AMS

Llegir més...