Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Editorial dependent del monestir de Montserrat, especialitzada en obres religioses i científiques i en publicacions periòdiques.

Iniciada, de fet, el 1907 amb la Revista Montserratina, fou potenciada a partir de l’abadiat d’Antoni M. Marcet (1912): el 1914 aparegué la revista Vida Cristiana, i el 1917 començà la sèrie Analecta Montserratensia, impulsada per Anselm Albareda. Poc després sorgiren les col·leccions “Biblioteca Monàstica” (1920), “Biblioteca Popular Litúrgica” (1920), “Místics de Montserrat” (1925) i la Bíblia de Montserrat, de Bonaventura Ubach (1926). El 1927 començà la publicació del butlletí del santuari Montserrat i de la col·lecció Catalonia Monastica, seguits per Mestres de l’Escolania de Montserrat, col·lecció iniciada el 1930 per David Pujol, i l’edició del Missal del Poble, en fulls setmanals molt divulgats (1934-36). x

Després d’un període d’inactivitat, del juliol del 1936 al 1954, foren represes les publicacions, impulsades per l’abat Aureli M. Escarré i dirigides per Justí Bruguera: es continuà la publicació de la Bíblia i començà la col·lecció científica “Scripta et Documenta” i la d’espiritualitat i teologia “Biblioteca Vida Cristiana” (1956), dins la qual fou inclosa inicialment la revista Qüestions de Vida Cristiana (1958); el 1959 sorgiren Serra d’Or i Studia Monastica, revista científica internacional. Uns anys de crisi econòmica paralitzaren en part aquesta producció editorial (obres escrites a Montserrat foren publicades per altres editorials, Qüestions de Vida Cristiana passà a l’Editorial Estela, les edicions populars de la Bíblia i el Missal foren publicades per l’editorial Casal i Vall d’Andorra, etc.), durant els quals, tanmateix, hom publicà els quatre volums d’actes del Segon Congrés Litúrgic de Montserrat i s’inicià la revista Documents d’Església (1966). Publicà també les col·leccions d’excursionisme “Llibre de motxilla” i “Descoberta” i guies de muntanya, com Guies del Centre Excursionista de Catalunya i Senders de Gran Recorregut, entre altres.

Vers el 1970, ja sota la direcció de Josep Massot i Muntaner, l’editorial prengué un nou impuls i s’iniciaren diverses col·leccions: “Saurí” (1970), “Biblioteca Abat Oliba”, de cultura catalana (1972), “El Gra de Blat”, d’espiritualitat (1973), “Catalunya Visió” (1973), “Cursos sobre la Bíblia” (1973), “Biblioteca Serra d’Or”, de literatura i cultura (1975), i altres, a més de nombrosos volums fora de col·lecció. Té cura de la revista quinzenal infantil Tretzevents (abans L’Infantil), i ha publicat diverses col·leccions de llibres infantils il·lustrats, llibres de tipus didàctic i de mètodes musicals per a nens.