Lorenzo Suárez de Figueroa y Dormer

(Londres?, aprox. 1559 — ?, 1607)

Polític.

Fill de Gómez Suárez de Figueroa i de lady Jane Dormer. Segon duc de Feria (títol que heretà el 1571 en morir el seu pare) i marquès de Villalba, ocupà càrrecs a Itàlia. Nomenat lloctinent de Catalunya per Felip II de Castella (1596), li fou renovat el càrrec per Felip III. Durant el seu mandat se celebrà la cort de Barcelona del 1599. Arran de les modificacions arbitràries de les constitucions que s’hi havien aprovat, els diputats catalans protestaren, fet pel qual el duc de Feria els féu empresonar. El govern de Madrid, instat —i subornat— pels consellers de Barcelona, rectificà i destituí el lloctinent (1602), que fou nomenat virrei de Sicília (1602-06) i ambaixador a Viena.