mesopausa

f
Meteorologia

Límit superior de la mesosfera situat entre 80 i 90 km d’altitud (atmosfera terrestre).

Correspon a una inversió de la temperatura que augmenta amb l’altitud. És on, a altes latituds i durant les nits d’estiu, hom observa núvols lluminosos d’explicació difícil.