OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

morfosintaxi

substantiu femeníf
Gramàtica
gramàtica gram
Part de la gramàtica que estudia les regles de l’estructura interna dels mots (morfologia) alhora amb les regles combinatòries dels sintagmes en frases.

El modern enfocament conjunt de l’estudi de la morfologia i la sintaxi es fonamenta en la dificultat que sovint presenta la delimitació dels camps de totes dues parts tradicionals de la gramàtica. D’una banda, les formes o modalitats fòniques dels mots són degudes en bona part a la funció que exerceixen en la frase i a les relacions que s’hi estableixen precisament entre les mateixes paraules que la integren; de l’altra, la sintaxi sol tractar no solament de la frase o oració i dels seus elements, sinó també de la significació o de les funcions de les modificacions fòniques que ofereixen els mots. Així, existeix una funció sintagmàtica comuna en la morfologia i la sintaxi que pot manifestar-se en una significació comuna. A més, un altre problema o aspecte fa més difícil la delimitació entre morfologia i sintaxi: el dels límits del concepte de mot. D’aquí ve que, dins un criteri comú, més o menys formal o funcional, que ha caracteritzat la lingüística europea i la nord-americana, a Europa ha predominat una tendència a integrar la morfologia i la sintaxi en una unitat superior morfosintàctica o sintagmàtica.

Col·laboració: 
JBru

Llegir més...