i junta universal | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques
Gran enciclopèdia catalana

junta universal

substantiu femeníf
Indústria i tecnologia
Dos tipus de juntes universals
© Fototeca.cat
tecnologia tecnol
Tipus d’acoblament que permet la transmissió del moviment de rotació entre dos arbres d’eixos geomètrics coincidents però que formen entre si un cert angle (fix o variable).

És constituït per la combinació de dues forquilles (muntades cadascuna d’elles sobre un dels extrems de cada arbre) i una creueta que les uneix. Té l’inconvenient que la velocitat de l’arbre conduït, essent constant la del conductor, varia al llarg d’una rotació, oscil·lant entre un màxim i un mínim respectivament per damunt i per sota de la velocitat del conductor, i essent més gran aquesta oscil·lació com més gran és l’angle que formen els dos arbres; per a grans velocitats de rotació, això provoca oscil·lacions torsionals molt pertorbadores. És el tipus de dispositiu que munten els arbres de transmissió articulats (arbre de transmissió articulat) que, pel fet de tenir-ne dos, un a cada extrem, aconsegueixen que la velocitat de rotació de l’arbre conductor i el conduït sigui la mateixa sempre que compleixin les condicions d’homocinetisme (que siguin paral·lels o bé que ambdós es creuin sota un mateix angle amb l’arbre de transmissió articulat). Generalment hom dissenya muntatges en què els arbres conductor i conduït i el de transmissió articulat compleixen aquests requisits, raó per la qual aquest darrer sovint hom també el designa —impròpiament— amb el nom de junta homocinètica.

Col·laboració: 
JGiR
Llegir més...