milla marina

milla nàutica
f
Física

Mesura de longitud utilitzada en marina, que equival a 1/3 de la llengua marina, o sia, 1 852 m.