temps

m
Meteorologia

Estat de l’atmosfera en un lloc i un moment determinats.

És diferent, per tant, del clima, que és el conjunt de circumstàncies atmosfèriques mitjanes, deduïdes de períodes llargs d’observació. El temps meteorològic és descrit indicant els valors d’una sèrie de paràmetres, anomenats elements meteorològics, que són: temperatura de l’aire, pressió atmosfèrica, vent i humitat atmosfèrica (humitat relativa, nuvolositat, precipitació). La mesura d’aquests elements meteorològics és duta a terme a les estacions meteorològiques mitjançant instruments adequats. A més d’aquestes observacions a nivell del sòl, hom sol fer sondatges atmosfèrics per tal de conèixer l’estat de l’atmosfera en l’altura. Tota aquesta informació recollida per les distintes estacions meteorològiques és representada sinòpticament en els anomenats mapes meteorològics de superfície i altura (meteorologia).