OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Institut Català de les Dones

Nom fins l’any 2005 de l’Institut Català de la Dona
Nom fins l’any 2005 de l’Institut Català de la Dona
ciències polítiques polít
Organisme dependent del govern de la Generalitat de Catalunya encarregat d’impulsar les polítiques d’igualtat entre homes i dones.

Creat el 1989 amb el nom d’Institut Català de la Dona, la seva activitat és doble: d’una banda, impulsar les iniciatives d’associacions i entitats per la millora de la situació de la dona i, de l’altra, dur a terme activitats pròpies (exposicions, memorials, sessions informatives, conferències, fòrums, campanyes d’informació i sensibilització i l’organització de la Universitat d’Estiu de la Dona). Les tasques de l’Institut són recopilar informació i documentació sobre la situació de la dona a Catalunya, elaborar informes sobre aquesta qüestió, fomentar la prestació de serveis específics per a dones, potenciar la participació social de les dones i incentivar l’associacionisme per la defensa dels seus interessos, a més de vetllar pel compliment dels convenis i acords internacionals que afecten la seva situació. L’Institut té una seu central a Barcelona i quatre oficines informatives a Lleida, Tortosa, Girona i Tarragona. Ha estat presidit per Joaquima Alemany (1997-1999), Margarida Àlvarez (1999-2002) i Joana Ortega (2002-2003). Des del 2003 ocupa el càrrec Marta Selva. El 2005 adoptà la denominació actual.

Llegir més...