OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Servei Català de la Salut

Sigla delCatSalut
Sigla delCatSalut
medicina med
Organisme de la Generalitat de Catalunya que ha de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya i, per tant, és el responsable de vetllar per l’equitat, la qualitat i l’eficiència del serveis que rep la població.

Per donar compliment a aquests objectius garantint una asssistència sanitària integral i de qualitat, el CatSalut disposa d’una xarxa de centres i serveis sanitaris distribuïts per tot el terrritori i pròxims a la població: centres d’atenció primària i consultoris locals, hospitals comarcals i d’alta tecnologia, centres i serveis de salut mental i sociosanitaris. També disposa d’altres recursos que completen l’atenció sanitària: rehabilitació, atenció a les drogodependències, transport sanitari i altres prestacions, com ara el finançament dels medicaments i dels articles ortoprotètics. La targeta sanitària és el document d’acreditació i identificació que permet l’accés dels usuaris del CatSalut a tots aquests centres i serveis. Des del punt de vista organitzatiu el Servei Català de la Salut s’estructura de forma desconcentrada en vuit regions sanitàries per permetre, sobretot, una millora en la qualitat al servei al ciutadà, tant en el tracte com en l’assistència.

La Llei 21 ⁄ 2010, de 7 de juliol, reconeix el dret d’accés a la cobertura sanitària als col·lectius als quals les normes vigents encara no havien fet extensiva la cobertura amb càrrec al Servei Català de la Salut (persones que es troben temporalment en algun municipi de Catalunya, nacionals que no són membres de la Unió Europea, persones empadronades a municipis de Catalunya, que acreditin no tenir cap altre sistema de cobertura que la que proporciona el Servei Català de la Salut, o persones que pertanyen a col·lectius amb alt risc d’exclusió social malgrat que no estiguin empadronades en municipis de Catalunya). En qualsevol cas, tota persona que es trobi a Catalunya té dret a l’assistència sanitària d’urgència a càrrec del Servei Català de la Salut. L’estructura del Servei Català de la Salut queda regulada en la Llei 15 ⁄ 1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que ha estat modificada en aspectes de composició dels seus òrgans directius i de l’organització territorial per la Llei 11 ⁄ 2011, de 29 de desembre.

Col·laboració: 
HLB

Llegir més...