John Sulston

John Edward Sulston
(Fulmer, Buckinghamshire, 27 de març de 1942 — Cambridge, 6 de març de 2018)

Bioquímic britànic.

Es graduà el 1963 i es doctorà a la Universitat de Cambridge el 1966. Després d’una estada postdoctoral al Salk Institute for Biological Studies a San Diego (Califòrnia), l’any 1969 s’incorporà al laboratori de biologia molecular del Medical Research Council a Cambridge, on treballà amb Sydney Brenner i Robert Horvitz en l’estudi de la biologia i la genètica del nematode Caenorhabditis elegans i en la seqüenciació del seu genoma, que completà el 1982. El 1992 fou nomenat primer director del Wellcome Sanger Centre, una institució capdavantera en la investigació genòmica a la Gran Bretanya, càrrec que ocupà fins l’any 2000. Formà part del Projecte Genoma Humà, i des del 1998 mantingué una disputa amb l’empresa Celera Genomics i el seu director John C. Venter, ja que s’oposava a què que la seqüència del genoma humà fos patentada i controlada per empreses privades. El 2008 fou cofundador president de l’Institute for Science, Ethics and Innovation de la Universitat de Manchester, càrrec que ocupà fins el 2013.

La seva contribució científica fonamental fou demostrar que el llinatge cel·lular és invariable, és a dir, que, en el cas dels nematodes, cada organisme segueix exactament el mateix programa de divisió cel·lular i diferenciació. També demostrà l’existència de cèl·lules específiques dins de cada llinatge que moren de manera programada, descriví els diversos estadis del procés de mort cel·lular i mostrà, per primera vegada, les mutacions dels gens que participen en aquest procés. A banda de nombrosos articles i treballs especialitzats, el 2002 publicà (amb Georgina Ferry) The Common Thread, sobre la seva descoberta científica. Rebé nombrosos premis i guardons, entre els quals destaquen el Príncipe de Asturias d’investigació científica i tècnica (2001) i el premi Nobel de medicina i fisiologia (2002), juntament amb Horvitz i Brenner. L’any 2001 rebé el títol de sir.