Gregorio Allegri

(Roma, ~1582 — Roma, 1652)

Compositor i cantor italià.

Es formà com a escolà de cant a Roma entre el 1591 i el 1596 i estudià contrapunt amb G.M. Nanino. Des del 1604 fou tenor solista a Sant Lluís dels Francesos. Després de passar per diverses catedrals italianes, el papa Urbà VIII el feu ingressar a la capella pontifícia l’any 1630. La major part de les seves obres foren escrites per a aquest cor i per al de Santa Maria Vallicella. Es conserven cinc misses, motets, lamentacions, magníficats i dos llibres de concertini per a veus solistes i baix continu. El seu Miserere, un arranjament polifònic a nou veus del salm que escriví per a la celebració de la Setmana Santa de la capella papal, forma part del repertori habitual.