Alteració de l’olfacte

Les alteracions de l’olfacte, és a dir, les alteracions de la capacitat de percebre o interpretar les olors poden representar un símptoma de malaltia de les vies respiratòries superiors, per bé que igualment poden ésser degudes a malalties que afecten específicament les estructures nervioses responsables d’aquest sentit.

Les malalties respiratòries que poden causar alteracions de l’olfacte són les que afecten la part superior de les fosses nasals, on es localitza la membrana olfactòria. Aquesta estructura ocupa una petita zona de la mucosa nasal en què hi ha intercalades nombroses cèl·lules...