Exploració endoscòpica o endoscòpia

És anomenada exploració endoscòpica, o endoscòpia, la introducció de diversos tipus de sondes en determinats conductes o vísceres buides de l’organisme, que tenen una font d’il·luminació i un sistema òptic especialment adaptat per tal que des de l’exterior hom pugui veure l’interior dels òrgans estudiats. L’endoscòpia constitueix una tècnica idònia per a explorar directament la majoria dels òrgans del tub digestiu, als quals hom pot accedir amb sondes d’un diàmetre i una longitud diversos, ja sigui introduint-les des de la cavitat bucal o bé des del conducte anal.

Actualment, per a realitzar...