Formes de consum de tabac pretesament innòcues

Les empreses comercialitzadores i productores del tabac, i els mateixos consumidors, han proposat diverses alternatives per tal de reduir o d’evitar els efectes nocius del tabac, sense deixar de fumar. Tanmateix, cap dels procediments proposats pot evitar que la persona fumadora tingui un perill més gran d’emmalaltir que la no-fumadora. En aquest sentit, hom considera que l’única manera eficaç d’impedir que el tabac perjudiqui la salut és evitar l’hàbit de fumar.

Els broquets i els filtres retenen només una proporció d’algunes de les substàncies contingudes en el fum del tabac, però no impedeixen l’accés de substàncies tòxiques a l’interior de l’organisme cada vegada que es fuma. Tampoc el consum de cigarrets especialment elaborats amb un baix contingut d’uns tòxics determinats impedeix que siguin inhalades la resta de substàncies tòxiques, algunes de les quals són molt més perilloses. A més, generalment, les persones que consumeixen aquests productes light tendeixen a fumar un nombre més gran de cigarrets, per tal d’aconseguir la mateixa sensació que tenien quan fumaven un nombre més petit de cigarrets normals. Les conseqüències d’intentar fumar menys per mitjà de trucs, com tallar un tros del cigarret o llançar-lo abans que s’acabi, solen ésser les mateixes: hom fuma un nombre més gran de cigarrets o els aprofita més.

Les persones que intenten fumar menys però sense deixar-ne l’hàbit no acostumen a tenir èxit. Tal com expliquem en un altre apartat, el tabac actua com a droga, i el més habitual és que la persona fumadora torni a augmentar progressivament el nombre de cigarrets, fins a arribar a la quantitat habitual. D’altra banda, en els estudis que han estat efectuats, s’ha comprovat que no hi ha una quantitat mínima de cigarrets que sigui innòcua. Qualsevol petita quantitat de tabac constitueix un atemptat contra la salut.

La major part dels estudis realitzats sobre els efectes del tabac es refereixen a l’hàbit de fumar cigarrets, però els fumadors de pipa o de cigars tampoc se n’alliberen. Encara que el fum no sigui aspirat voluntàriament, en respirar s’inhalen les substàncies produïdes per la combustió del tabac que contaminen l’aire que el fumador respira directament. A més, els fumadors d’aquestes modalitats solen retenir més temps el cigar o la pipa a la boca, amb la qual cosa sofreixen més efectes en les vies respiratòries superiors.