Logo de l'Esportpèdia

L’Enciclopèdia de l’esport català és una obra basada en l’enciclopèdia del mateix nom publicada en cinc volums entre els anys 2012 i 2014, que recull la trajectòria històrica i actual de l’esport català.

Les més de 13.000 veus que la constitueixen, una quarta part de les quals són il·lustrades, són una recopilació exhaustiva d’esports, personatges, institucions i entitats esportives. Els continguts han estat redactats per especialistes en les diverses activitats esportives amb la participació directa d’esportistes i clubs. Una tasca aquesta, la d’edició, que continua activa en aquesta obra digital, ja que les dades són renovades i actualitzades de manera permanent. L'actualització d'aquesta obra compta amb el suport del Consell Català de l'Esport.

L’Enciclopèdia de l'esport català té presència activa a les xarxes socials Facebook i Twitter, per a facilitar el contacte directe amb l'esport, els esportistes i les institucions.