Aaró

Ahǎrōn (he)

(Egipte, segle XIV aC? — Moserah?, segle XIV aC?)

Germà gran de Moisès, segons la tradició bíblica.

De la tribu de Leví, nasqué a Egipte cap a la fi del s XIV aC i, segons la tradició més reiterada, morí a 123 anys al mont Hor. En iniciar-se l’Èxode, fou el representant de Moisès davant el seu poble i davant el faraó. En la marxa pel desert i en absència de Moisès, participà en la fabricació de l’ídol d’or. A partir d’ell, la principal classe sacerdotal israelita estigué vinculada a la tribu de Leví; per això és considerat el primer summe sacerdot d’Israel. Figura important dels llibres del Pentateuc, és escassament esmentat pels profetes.