ab

m
Cronologia

Mes hebreu, onzè de l’any civil i cinquè del religiós.

Correspon a la lluna de juliol. Per una sèrie de prescripcions religioses que hi fan referència, hom el considerà la quaresma dels jueus.