Abó de Fleury

(Orleans, 945 — La Reula, Gascunya, 1004)

Abat del monestir de Fleury (Saint-Benoit-sur-Loire) (980-1004).

Ajudà la reforma de Cluny (cluniacenc), defensà l’autoritat papal i ensems la llibertat dels monestirs. Morí en intentar d’apaivagar una revolta ocasionada per la reforma del convent de La Reula. La seva correspondència és una valuosa font per a l’estudi de les relacions entre França i el papat durant el regnat de Robert el Piadós.