Abū Ǧa‘far Muḥammad ibn Ǧarir al-Ṭabarī

(Amul, Tabaristan, 839 — Bagdad, 923)

Historiador i jurista musulmà.

És autor d’una important història des de la creació del món fins el 915, Ta'rīḫ al-rusul wa-l-muluk (‘Història dels profetes i dels reis’) i d’un comentari (Tafsīr) a l’Alcorà.