Abū Yūsuf Ya’qūb ibn Isḥāq al-Kindī

(Kūfa?, ? — ?, després del 873)

Filòsof àrab.

De família aristocràtica, fou un dels primers comentadors d’Aristòtil, conegué la ciència grega, persa i índia i s’esforçà al llarg de la seva obra (uns 270 tractats) a donar una estructura filosòfica a l’islam tradicional. Fou influït pel neoplatonisme (bé que en discrepà i defensà la idea de la creació ex nihilo ), pel neopitagorisme (necessitat de la matemàtica per a comprendre la filosofia) i per Joan Filopó. Convençut de l’harmonia entre revelació i ciència, derivà cap a la mística i afirmà la posició i la superioritat de la primera. L’escolàstica conegué part de la seva obra a través de les traduccions de Gherardo da Cremona. És erroni que Arnau de Vilanova en traduís un tractat de farmacologia.