Acab

‘Aḥ’āb (he)
(?, segles VIII-IX aC — ?, 854 aC)

Setè rei d’Israel, fill d’Omri.

El seu regnat (873 - 854 aC) fou un dels períodes més notables de la història d’Israel: sotmeté els moabites, mantingué la pau amb Judà i amb els fenicis, derrotà els arameus i s’alià amb els assiris. En donen detalls àdhuc fonts extrabíbliques, com, per exemple, la inscripció de Měsa’ i el monòlit de SalmanassarIII. Amb tot, és jutjat molt desfavorablement per la Bíblia perquè permeté que la seva muller pagana, filla del rei de Tir, continués donant culte a Baal, per haver ficat a la presó el profeta Miquees, que li profetitzà el desastre, i per la seva manca general de zel. Quan, aliat amb Josafat, rei de Judà, lluitava contra els arameus, fou mort per una sageta.