Acadèmia Desconfiada

Acadèmia dels Desconfiats

Institució fundada a Barcelona el 1700 per un grup de nobles i eclesiàstics amb afeccions literàries i històriques; fou anomenada, també, Acadèmia dels Desconfiats.

Celebrà sessions fins al 1703. Les seves manifestacions es caracteritzen per un acusat barroquisme i un fervent entusiasme per Carles II, a la mort del qual (1700) fou dedicada l’única publicació impresa feta per aquesta agrupació literària, les Nenias reales y lágrimas obsequiosas a la memoria del gran Carlos II, conjunt de composicions escrites pels acadèmics planyent la mort del monarca. Aquesta fidelitat a la casa d’Habsburg feu que, plantejat el problema dinàstic, la majoria dels components de l’Acadèmia Desconfiada militessin al costat de l’arxiduc Carles, la qual cosa portà que, acabada la guerra de Successió amb el triomf de Felip V, la corporació deixés d’existir. Fou l’antecessora de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.