acceleració angular

f
Física

En un moviment circular, variació de la velocitat angular amb el temps.