accessibilitat

f
Electrònica i informàtica

Propietat referida a les interfícies d’usuari que en determina la facilitat d’accés independentment de les capacitats físiques, psíquiques o tècniques dels usuaris.

L’accessibilitat web es refereix a l’accés universal a la web, no solament per les capacitats dels usuaris que hi accedeixen sinó per les característiques de programari, maquinari, infraestructura de xarxa, cultura o idioma. El consorci W3C (World Word Web Consorctium) impulsa la iniciativa d’accessibilitat web coneguda com WAI (Web Accessibility Initiative) per desenvolupar pautes d’accessibilitat (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) i eines de validació, duent a terme una tasca educativa i de conscienciació al voltant del disseny accessible dels entorns web.